Kur'anski put poziva istini
Kur'anski put poziva istini

Kur'anski put poziva istini

Autor: Ahmed Hanefi

Način poziva istini, Allah, dž.š., je najbolje rasvjetlio Muhammedu, a.s., u Kur'anu sljedećim riječima: Pozivaj na put Gospodara mudro i lijepim savjetima i s njima raspravljaj na najljepši način.

Ovakav stil i način pozivanja istini odnosi se na sve ljude i generacije, zavisno od njihovog intelektalnog nivoa i razvoja. Tako se, npr. u nekoliko ajeta ističu sljedeće misli:

Knjigu ti objavljujemo zato da ljude, s dozvolom njihova Gospodara, izvedeš iz tmine na svjetlo, na put Silnog i Hvaljenog.

Objavili smo ti Knjigu, koja objašnjava svaku stvar.

U ovom Kur'anu navodimo ljudima raznovrsne primjere da bi pouku primili.

Zar ljudi neće razmišljati o Kur'anu, ili su im katanci na srcima.

Zar oni ne vide kako dajemo da iz zemlje niče svakovrsno plemenito bilje. To je, zaista, dokaz, ali većina njih ne vjeruju.

Koliko ima znakova na nebesima i zemlji, pored kojih ljudi prolaze okrenute glave.

 

Izvor: Islamska misao, časopis za islamistiku, teologiju i vjersku informatiku, Starješinstvo IZ SRBiH, Hrvatske i Slovenije, god. I, br. 1, Sarajevo, decembar 1978/muharrem 1399, str. 5.