O Kur'anu (5)
O Kur'anu (5)

O Kur'anu (5)

Kako se nagrađuje učenje Kur'ana?

Za svako proučeno slovo piše se deset dobrih djela (sevaba).

Nagrada za učenje Kur'ana je obilna. Čovjek se nagrađuje za svako proučeno slovo iz Kur'ana i to višestrukom nagradom. O tome Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže:

Ko god prouči jedno slovo iz Allahove Knjige imat će za to nagradu. Ta nagrada će biti udesetorostručena. Ne kažem da su Elif, Lam i Mim jedno slovo. Elif je slovo za sebe, Lam je slovo za sebe, i Mim je slovo za sebe.   /Tirmizi/

Za koji ajet je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao da spada među najveličanstvenije ajete u Kur'anu?

To je ajetu-l-kursi.

Ajetu-l-kursi je 255. ajet sure El-Bekara. Prevod ajeta glasi:

Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!

Za koji ajet je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao da najizrazitije govori o pravednosti?

90. ajet sure En-Nahl.

Prevod ajeta glasi:

Allah naređuje: pravednost, dobročinstvo i udjeljivanje bližnjima, a zabranjuje: razvrat, sve što je odvratno i nasilje! On vas savjetuje, da bi pouku primili.

Za koji ajet je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao da uliva najviše straha?

8. ajet sure Ez-Zilzal.

Prevod ajeta glasi:

Ko uradi zla koliko jedan trun, vidjeće ga.

Za koji ajet je Božiji Poslanik, s.a.v.s., rekao da pruža najviše nade?

53. ajet sure Ez-Zumer.

Prevod ajeta glasi:

O robovi moji, koji ste se ogriješili prema sebi, ne gubite nadu u Allahovu milost ! Allah oprašta sve grijehe. On, zaista mnogo prašta i On je milostiv.

                                                                        ***

Potpun tekst hadisa, na koji se odnose navedena pitanja i odgovori, glasi:

Među najveličanstvenije ajete u Kur'anu spada “ajetu-l-kursi”.

Među ajetima koji najizrazitije govore o pravednosti je ajet : “Innellahe je'muru bi-l-‘adli ve-l-ihsani…” (Allah naređuje pravednost i dobročinstvo … );

ajet koji uliva najviše straha jeste : “Fe men ja'mel miskale zerretin šerren jereh.” (Ko uradi zla koliko jedan trun, vidjeće ga.)

Najveću nadu izražava ajet : “Ja ‘ibadije-llezine esrefu ‘ala enfusihim, la taknetu min rahmeti-llah…” (O robovi moji, koji ste se ogriješili prema sebi, ne gubite nadu u Allahovu milost ! Allah oprašta sve grijehe. On, zaista mnogo prašta i On je milostiv.)

(Izbor Poslanikovih hadisa, Starješinstvo IZ BiH, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo, 1985., str. 31-32., hadis 96.)