Kur'an i nauka
Kur'an i nauka

Kur'an i nauka

U islamu ne postoji sukob između vjere u Boga i modernih znanstvenih saznanja. Tokom srednjeg vijeka muslimani su predvodili svijet u naučnom traganju i istraživanju. Sam Kur'an, objavljen prije 14 vijekova, sadrži mnoge znanstvene činjenice i slikovite prikaze koje moderna naučna saznanja podržavaju.

Kur'an upućuje muslimane da “razmišljaju o čudima stvaranja” (Ali-Imran, 191.). Čitav svemir, kojeg je Allah, dž.š., stvorio, slijedi i pokorava se Njegovim zakonima. Muslimani se potiču na traženje znanja, istraživanje svemira, i pronalaženje “Allahovih znakova” u Njegovom stvaranju. Allah, dž.š., kaže:

Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina – po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde – doista su dokazi za one koji imaju pameti. (Al-Baqara, 164.)

Za knjigu objavljenu u 7. vijeku, Kur'an, doista, sadrži mnoge znanstveno tačne tvrdnje. Među njima su:

Stvaranje

Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati? (Al-Anbiya, 30.)

Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke, opet, hode na četiri; Allah stvara što hoće, jer Allah sve može. (An-Nūr, 45.)

Zar ovi ne vide kako Allah sve iz ničega stvara? On će to opet učiniti; Allahu je to, zaista, lahko. (Al-‘Ankabūt, 19.)

Astronomija

I noć i dan Njegovo su djelo, i Sunce i Mjesec, i svi oni nebeskim svodom plove. (Al-Anbiya, 33.)

Nit’ Sunce može Mjesec dostići nit’ noć dan prestići, svi oni u svemiru plove. (Ya-sin, 40.)

Nebesa i Zemlju je sa ciljem stvorio; On noću zavija dan i danom zavija noć, On je Sunce i Mjesec potčinio, svako se kreće do roka određenog. On je Silni, On mnogo prašta! (Az-Zumar, 5.)

Geologija

Ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci – to je Allahovo djelo koji je sve savršeno stvorio; On, doista, zna ono što radite. (An-Naml, 88.)

Fetalni razvoj

Mi čovjeka od bîti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj! (Al-Mu'minūn, 12-14.)

Zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete! (As-Sajda, 9.)

I On par, muško i žensko, stvara od kapi sjemena kad se izbaci. (An-Najm, 45-46.)

Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i ženu, stvori. (Al-Qiyama, 37-39.)

On vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drúgu njegovu stvorio – i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete? (Az-Zumar, 6.)

 

Izvor: http://islam.about.com/od/quran/a/Quran-And-Science.htm

Prevod: A. Kadrija

Prevod kur'anskih ajeta: B. Korkut, http://majkaidijete.ba/religija/kuran/kuran