Kur'an je zaštićen od iskrivljenja
Kur'an je zaštićen od iskrivljenja

Kur'an je zaštićen od iskrivljenja


Povijest Kur'ana je sasvim jasna od vremena njegove objave do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi znamo da je Kur'an, koga danas držimo u našim rukama, onaj isti Kur'an koji je postepeno objavljivan Poslaniku prije 14 stoljeća.[1]

…Jednom riječju, sva svojstva koja su bila zastupljena u Kur'anu iz Poslanikova doba nalaze se i u ovom našem  Kur'anu bez bilo kakvih promjena, otstupanja ili izmjena. Uz to nas Uzvišeni Allah obavještava da je Kur'an zaštićen od svih promjena sljedećim ajetima:

إِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ‌ وَإِنّا لَهُ لَحـٰفِظونَ

Mi, uistinu, Kur'an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti [2]

وَإِنَّهُ لَكِتـٰبٌ عَزيزٌ  لا يَأتيهِ البـٰطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلا مِن خَلفِهِ ۖ تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ

A on je, zaista, knjiga zaštićena,  laž joj je strâna, bilo s koje strane, ona je Objava od Mudroga i Hvale dostojnoga.[3]

Prema ovim ajetima Kur'an je zaštićen od svega što bi povrijedilo njegov ugled i njega Bog čuva, posebno zbog toga što je on uputa istini, pa z ato i treba da bude zaštićen. Allah dž.š. je obećao njegovo očuvanje, pa je zato i sačuvan od svih mana i nadostataka uprkos prolasku 14 stoljeća od njegovog objavljivanja i uprkos zavjeri miliona neprijatelja da unize njegov ugled i značaj. On je jedina Nebeska Knjiga koja je istrajala ovo dugo  vrijeme, a da ga nije pogodila niti promjena niti izmjena.[4]

 

Knjiga KUR'AN U ISLAMU od Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai-a izdata 1991. godine u Beogradu od strane Kulturnog odjeljenja ambasade Islamske Republike Iran, sa prevodom s arapskog od Enesa Karića i Nusreta Čančara, a nakon šesnaest godina „poboljšano izdanje“, kako kaže prof. dr. Enes Karić „je ugledalo svijetlo dana“ u izdanju  El-Kalema i Fondacije Mulla Sadra, u Sarajevu, decembra, 2007. godine. 


Sejjid Muhammed Husejn Tabatabai (rođen 1903. u Tabrizu, umro 1982. u Komu) spada među najveće tradicionalne islamske učitelje dvadesetog stoljeća u Iranu. Potječe iz vrlo ugledne i obrazovane porodice religijskih učenjaka. Studirao je u rodnom gradu, zatim u Komu, Teheranu, a veliki dio vremen proveo je i u islamskom centru u Nedžefu.

Krug njegovih slušalaca u Teheranu sačinjavali su ne samo poznati učenjaci kao što je Murteza Mutahari, već i mladi iranski i zapadni intelektualci i filozofi (S.H. Nasr, Henri Corbin i dr.). Oni su pomogli da se Tabatabaijev utjecaj nadaleko proširi, te da postane poznat širem krugu istraživača Islama i na Istoku i na Zapadu.

Tabatabai je izuzetno plodan autor. Osim velikog komentara Kur'ana u dvadeset svezaka pod naslovon El-Mizanu fi tefsiri-l-Kur'an, napisao je na desetine drugih knjiga, rasprava i članaka.


[1] Tabatabai, S.M.H., 1991., str. 138.

[2] Sura El-Hidžr, 9.

[3] Sura Fussilet, 41-42.

[4] Tabatabai, S.M.H., 1991., str. 140.