Kur'an, njegov zahir i batin
Kur'an, njegov zahir i batin

Kur'an, njegov zahir i batin

hfz. Halid Hadžimulić


Vanjska strana Kur'ana – njegovo lice i

unutrašnja strana Kur'ana – njegovo skriveno značenje.

Hazreti Mevlana hoće da nam otefsiri i da nam rastumači jedan hadisi-šerif u kojem Alejhisselam kaže:

Kur'an ima svoj zahir i svoj batin – svoje vanjsko značenje i svoje unutrašnje, skriveno značenje; a njegov batin (njegovo skriveno značenje) ima još jedno dalje, dublje – drugo skriveno značenje; i to ide do sedam batina (sedam skrivenih značenja).

Ovo poglavlje ima samo sedam bejtova. Pa, da ih proučimo!

1.  bejt (4244/III)

Znaj da harfovi Kur'ana imaju svoj zahir,

(svoje vanjsko značenje), ali (znaj i to)

da se pod tim zahirom (pod vanjskim značenjem)

nalazi njegovo unutrašnje, skriveno značenje

koje je mnogo jače i važnije!

2.  bejt (4245/III)

Pod ovim batinom,

(pod skrivenim značenjem Kur'ana),

krije se drugi batin,

pred kojim pamet stane i najvećim umovima!

Komentar:

I najveći umovi i mozgovi, kad dođu do tog značenja i kad ga shvate, gube pamet i ne mogu sebi da dođu!

3.    bejt (4246/III)

Četvrto značenje, niko nije vidio ni dokučio,

osim Uzvišenog Allaha, kojem nema niko ravan ni sličan.

Prevod komentara:

Do četvrtog značenja kur'anskih ajeta niko nije dosegao ni dopro. Tajne četvrtog značenja Kur'ana niko nije mogao saznati ni otkriti. Mnogo je bilo učenjaka i istraživača, mnoga su djela napisana, mnogo riječi je izgovoreno, ali ljudi nisu makli dalje od drugog značenja. Jer prvo i drugo značenje dostupni su ljudskoj pameti; a treće značenje, nalazi se izvan i iznad naše pameti.

Ovoj našoj običnoj, normalnoj pameti, to treće značenje nije dostupno. Samo poneke tajne, koje su evlije otkrile, spadaju u sferu trećeg značenja.

3a. bejt (4246/III a)

I tako ide taj niz, do sedmog značenja –

sve jedno po jedno (sve dublje od dubljeg)!

To je rekao hazreti Mustafa – Muhammed, a.s.,

u ovom hadisu i u to nema sumnje!

Nakon ovog, četvrtog bejta, hazreti Mevlana prelazi u nasihat, pa nam kaže:

4.   bejt (4247/III)

Moj sinko! Ti u Kur'anu nemoj gledati

samo vanjski lik, zahir – spoljašnost!

Šejtan je vidio Adema samo kao blato (ilovaču)!

(Pa nemoj ti, moj sinak, biti takav!)

5.   bejt (4248/III)

Vanjsko lice Kur'ana (njegov zahir),

sličan je čovjeku – sastavu njegova bića:

vidi se njegov lik i njegovo tijelo,

ali, duša je skrivena!

Komentar:

Duša se ne vidi, ali znamo sigurno da je ona u tijeu. A duša je mnogo važnija i vrijednija od tijela.

Drugi primjer:

6.  bejt (4249/III)

Amidža i dajdža jednog čovjeka,

kad bi živjeli i sto godina,

ne bi mogli upoznati ni za vrh dlake

duhovno stanje toga čovjeka

i njegov unutrašnji hal, misli i planove

(tog svog mlađeg rođaka, čiji razvoj prate od njegovog djetinstva, ali ne mogu da odgonetnu i otkriju šta se događa u duši toga mladog čovjeka!)

Komentar:

Šta se događa u duši jednog čovjeka, šta on doživljava, a u duši skriva – to ne mogu otkriti i saznati ni oni koji su mu najbliži.

Tajnu duše, ne može otkriti ni dokučiti ova naša kratka pamet!

Pamet zavidi duši na njenoj tajnstvenosti! – kaže hazreti Mevlana.

Ders je održan u Sarajevu, 17. XII 1995. (24. Redžeb 1416.)

 

Izvor: ŠEBI ARUS, godišnjak Tarikatskog centra, Tarikatski centar Sarajevo, Sarajevo, 1996., str. 7-11.