Kur'ansko veličanje ugleda znanosti i podsticaj izučavanju
Kur'ansko veličanje ugleda znanosti i podsticaj izučavanju

Kur'ansko veličanje ugleda znanosti i podsticaj izučavanju


Časni Kur'an na takav način veliča značaj i ugled znanosti da mu u tome nije prethodio sličan primjer u ostalim nebeskim knjigama. Kao primjer dovoljno je navesti da je predislamsko doba Arapa nazvano „doba neznanja“, a u Kur'anu nalazimo stotine ajeta koji zagovaraju znanost i spoznaju i izražavaju veličinu znanosti i njeno visoko mjesto u životu čovjeka. Uzvišeni Allah, podstičući čovjeka onom najvrednijem, kaže sljedeće:

Koji čovjeka poučava onome što ne zna.[1]

Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.[2]

Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju.[3]

Pored ovih postoji još mnogo ajeta koji pozivaju veličanju znanosti. U hadisima Božijeg Poslanika i članova njegove porodice, mir neka je na njih, nalaze se svjedočanstva koja obilato podstiču izučavanje znanosti i ističu njenu važnost i veličinu.

Znanost čije izučavanje Kur'an podstiče

Časni Kur'an u mnogim ajetima, a ovdje ih sve ne prenosimo, poziva na razmišljanje o nebeskim znakovima, svijetlećim zvijezdama čudnovatog položaja i savršenom sistemu u kojem one plove. On poziva na razmišljanje o stvaranju Zemlje, mora, planina, kotlina, i o onome što je čudno u utrobi Zemlje, o smjeni noći i dana i o izmjeni godišnjih doba. On poziva na razmišljanje o čudnovatom ponašanju biljke i sistemu koji ona slijedi, i o stvaranju životinja, njihovim tragovima i onome što one u životu daju.

Kur'an poziva na razmišljanje o fenomenu stvaranja samog čovjeka i tajnama položenim u njega. Čak šta više, on poziva na razmišljanje o duši i njenim unutarnjim tajnama i njenoj povezanosti sa višim svjetovima. On također poziva na putovanje u razne predjele Zemlje i na razmišljanje o drevnim tragovima, on poziva na istraživanje stanja naroda i ljudskih zajednica, njihove tradicije i povijesti.

Na ovako osoban način Kur'an poziva na izučavanje prirodnih, matematičkih, filozofijskih i ostalih znanosti do kojih dopire ljudska misao i podstiče njihovo istraživanje radi opće čovječanske koristi i usrećenja ljudskog roda.

Da, Kur'an poziva ovim znanostima uslovljavajući da one budu put spoznaji istine i pravog smisla i ogledalo spoznaji kosmosa, što je pretpostavka za spoznaju Uzvišenog Allaha. Što se tiče znanosti koje čovjeka odvraćaju od Istine i pravog smisla u rječniku Kur'ana za njih je sinonim glupost i neznanje.

Uzvišeni Allah kaže:

Oni znaju samo spoljašnu stranu života na ovome svijetu a prema onome svijetu su ravnodušni.[4]

Reci ti meni ko će uputiti onoga koji je strast svoju za boga svoga uzeo, onoga koga je Allah, znajući ga, u zabludi ostavio i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprene stavio? Ko će mu, ako neće Allah, na pravi put ukazati? Zašto se ne urazumite.[5]

Časni Kur'an, podstičući izučavanju raznovrsnih znanosti, upućuje na savršeni ciklus Božanske spoznaje, univerzalnost morala i islamskog prava.

 

Izvor: Sejjid Muhammed Husein Tabataba'i, Kur'an u islamu, Kulturno odjeljenje Islamske Republike Irana, Beograd, 1991., str. 115-117., prevod s arapskog: Enes Karić, Nusret Čančar

[1] Sura El-Alek, 5.

[2] Sura El-Mudžadele, 11.

[3] Sura Ez-Zumer, 9.

[4] Sura Er-Rum, 7.

[5] Sura El-Džasije, 23.