Lične zamjenice
Lične zamjenice

Lične zamjenice

 

lice

jednina

 

 

1.

2.

 

3.

 

 

أَنَاْ  

أَنْتَ  

أَنْتِ 

هُوَ 

هِيَ  

Ene

Ente  

Enti

Huve

Hije 

Ja

Ti (muški rod)

Ti (ženski rod)

On

Ona  

 

dvojina

 

 

2.

3.

أَنْتُمَاْ 

هُمَاْ

Entuma      

Huma

 

Vas dvojica,vas dvije

Njih dvojica, njih dvije

 

množina

 

 

1.

2.

 

3.

نَحْنُ 

أَنْتُمْ  

أَنْتُنَّ 

هُمْ 

هُنَّ 

Nahnu

Entum 

Entunne

Hum 

Hunne

Mi

Vi (muški rod)

Vi (ženski rod)            

Oni

One

 

 

U arapskom jeziku razlikujemo dva roda: muški i ženski; a tri broja: jednina, dvojina (dual) i množina.