Lijek za visoki pritisak (napitak od češnjaka i limuna)
Lijek za visoki pritisak (napitak od češnjaka i limuna)

Lijek za visoki pritisak (napitak od češnjaka i limuna)


Krvni pritisak je pritisak krvi na zidove krvnih sudova – na arterije, vene i komore srca. Normalan krvni pritisak kod odrasle osobe je u prosjeku: gornji – sistolni 120 mm Hg, tokom kontrakcije srca, i donji – diastolni 80 mm Hg, tokom opuštanja srca.

Visoki krvni pritisak ili hipertenzija se dijagnosticira kada su gornji – sistolni i donji – diastolni pritisak konstantno iznad prosječnih vrijednosti. Iako je visok krvni pritisak veoma često oboljenje i zbog toga može zvučati bezopasno, dugotrajan povišeni krvni pritisak može dovesti do oboljenja veoma opasnih po život.

Stoga, ako imate problema sa visokim krvnim pritiskom, svakako probajte ovaj prirodni lijek koji pomaže u njegovom normalizovanju!

Potrebne sirovine:

–  4 očišćene gla­vi­ce če­šnja­ka

–  5 ci­je­lih li­mu­nova sa ko­rom (po­želj­no je da su nepr­ska­ni)

–  1,5 li­ta­r vo­de

Način pripreme:

Limun i češnjak zajedno izmiksati u blenderu. Smje­su sta­vi­ti u 1,5 li­ta­r vo­de. Pro­ku­ha­ti do pr­vog klju­ča­nja, maknuti sa vatre i pustiti da se ohladi. Sa­držaj pro­ci­je­di­ti kroz ga­zu.

Upotreba:

Sok bi bilo idealno pi­ti tri pu­ta ­dnev­no po 2 dcl pri­je je­la, ali mo­že i ma­nje. Ovaj lijek se koristi mje­sec da­na, a na­kon to­ga je potrebno na­pra­vi­ti pauzu od dva mje­se­ca.

 

Limun
Kad već govorimo o limunu pro­baj­te i ovo:

Iscje­dite po­la li­mu­na, raz­rije­dite sa po­la li­tre mla­ke vo­de i pi­jite. Jed­no­stav­no je, a al­ka­li­zi­ra ti­je­lo.