Lijepi i čisti
Lijepi i čisti

Lijepi i čisti

Lijepi i čisti idu prema lijepom i čistom,

nečisti idu nečistim, to neka znaš.

 

Loše ljude nemoj mrziti, jer i oni su skrenuli zbog mržnje,

grobovi će im biti pored onih koji su mrzili.

 

Izvor mržnje je pakao, tvoja mržnja je dio te cjeline.

Glavni korijen je u Džehennemu i on je neprijatelj tvoje vjere.

 

Ako mrziš, dio si Džehennema, a on je cjelina,

nemoj se zavoditi, jer dijelovi teže cjelini.

(Mevlana, Mesnevija II)