Lijepo ponašanje u džamiji
Lijepo ponašanje u džamiji

Lijepo ponašanje u džamiji

Prenosi se da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Kada (fard) namaz počne, ne trčite da biste stigli na taj namaz, već hodom dođite i budite smireni. Ono što uspijete klanjati klanjajte, a ono što propustite naklanjajte.“[1]

Savjeti i upute:

Džamije imaju svoju čast i svoj red. U njima se musliman osjeća smireno i staloženo. U njima musliman stoji pred svojim Gospodarom, ponizan i skrušen, moli Ga i doziva i na taj način čisti i hrani svoju dušu.

Međutim, neki ljudi su zanemarili sva ova značenja, a obavljanje namaza se svelo na fizičke pokrete u kojima nema duhovnosti. Ako neko uđe u džamiju, ne osjeća tu svetost i red koje džamija ima, niti se pridržava toga, pa tako možeš vidjeti kako neki trče da bi prispjeli na rekat za imamom izazivajući galamu i ometajući ostale klanjače.

Imam En-Nevevi, Allah mu se smilovao, u tumačenju ovog hadisa je rekao: „U ovom hadisu imamo jasan dokaz da na namaz trebamo pristupati smireno i skrušeno kao i zabranu da to činimo trčeći, bez razlike da li je to džuma-namaz ili neki drugi i da li ćemo prispjeti na početni tekbir ili ne. Mudrost u naredbi da pristupamo u namaz smireno, a ne trčeći krije se u tome što onaj koji je krenuo na namaz, on je to odlučio i prispjet će klanjati i zato treba poštovati svetost i red džamije i učiniti to na najljepši način.“[2]

Postoji i druga predaja od Ebu Katade, r.a., koji je rekao: „Htjeli smo klanjati za Allahovim Poslanikom, a.s., pa se čula neka buka te on upita ‘Šta vam je?’ ‘Požurili smo kako bismo prispjeli na namaz’, odgovoriše oni. ‘Ne radite to. Kada idete na namaz, idite smireno. Što uspijete klanjati klanjajte, a što propustite, naklanjajte.'“[3]

Zapitaj se, dragi brate, šta te tjera da trčiš na namaz? Ako želiš nagradu, dobit ćeš je samim tim što ideš na namaz.

Zato postoji drugo predanje ovog hadisa u kojem stoji: „Ako neko od vas odluči obaviti namaz, on je već u namazu.“[4]

Stoga, šta nas sprečava da se ponašamo shodno džamijskom kodeksu, da se držimo poslaničkih uputa te da pristupamo u namaz smireno i skrušeno?!

 

Izvor: Enes Ahmed Kerzun, Biseri Vjerovjesnikovih uputa, priručnik za IV razred medrese, El-Kalem, 2012, str. 25-26.[1] Bilježi ga El-Buhari, br. 908. i Muslim, br. 602.

[2] Šehru-n-Nevevi ‘ala Sahihi Muslim, 5/98.

[3] Bilježi ga El-Buhari, br. 635 i Muslim, br. 603.

[4] Bilježi ga Muslim, br. 602.