Listopad
Listopad

Listopad

Otkud zlatno

Žuto lišće

Kestenovoj sada grani?

 

­ Donijela ga

Zlatna jesen

U jesenju suton rani.

 

Tko to suho,

Žuto lišće

Sa stabala skida sada?

 

­ Lišće pada, tiho pada…

Suho… žuto… mrtvo lišće

Skida ruka listopada.

 

(Nepoznat autor)