Ljepote i vrijednosti učenja Kur'ana
Ljepote i vrijednosti učenja Kur'ana

Ljepote i vrijednosti učenja Kur'ana

Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije se poruke ponavljaju, zbog kojih podilazi jeza one koji se Gospodara svoga boje, a kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srca njihova se smiruju. Ona je Allahov Pravi put, na koji On ukazuje onome kome On hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi niko na Pravi put neće moći uputiti.

(Ez-Zumer, 23)

Učenje Kur'ana ubraja se u najljepša, najvrednija i Uzvišenom Allahu najdraža djela. Kur'an je Allahov, dž.š., govor, a Njegov govor je najljepši, pa je i izgovaranje kur'anskih riječi citiranje najljepšeg govora. Muhammed, a.s., redovno je učio Kur'an. Preporučio je da to i mi činimo. On je rekao: „… Ko prouči jedan harf iz Allahove Knjige imaće za to sevap, a nagrada može biti i deseterostruka…“

Lijepo je da čovjek tokom jednog mjeseca prouči cijeli Kur'an. Muhammed, a.s., kazao je da će se Kur'an na Sudnjem danu zauzimati za one koji ga budu učili na ovom svijetu. Učenje Kur'ana smiruje srce vjernika, donosi zadovoljstvo očima dok gledaju njegov tekst, ušima dok slušaju njegove riječi i duši dok se napaja sa duhovnog vrela. Učenje i slušanje učenja Kur'ana pojačava čovjekovo vjerovanje u Allaha, dž.š., i uljepšava njegov moralni lik.

Lijepo je i pohvalno naučiti što više kur'anskog teksta napamet i to često obnavljati kako se ne bi zaboravilo. Pored toga, musliman se treba potruditi da razumije kur'anski tekst (da nauči arapski jezik ili da čita prijevod Kur'ana) kako bi shvatao njegove poruke i postupao prema propisima koji su dati u Kur'anu.

 

Izvor: Nedim Begović, Nizama Begović, Sifet Suljić, Ilmihal 5, udžbenik za mektebe, El-Kalem, 2008, str. 6.