Ljubav
Ljubav

Ljubav

Ljubav je ono što sretnima učini sve ljude,

ljubav je ta što čini da sreća srećom bude.

(Mevlana, Divani-Šems)