Ljubav prema Allahu
Ljubav prema Allahu

Ljubav prema Allahu

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Upućujte ljude da vole i poštuju Allaha, pa će vas Allah zavoljeti.

(Taberani)