Ljubav u ime Allaha
Ljubav u ime Allaha

Ljubav u ime Allaha

Prenosi se da je Uzvišeni Allah objavio hazreti Musau, a.s.:

„Da li si uradio ijedno djelo za Mene?“

Musa, a.s., odgovori: „Bože moj, klanjao sam zbog Tebe, postio, davao sadaku i zekat.“

Allah, dž.š., reče: „Namaz je dokaz za tebe, post je štit, sadaka hlad, a zekat svjetlo. Pa šta si uradio za Mene?“

Musa, a.s., odgovori: „Bože moj, pokaži mi djelo koje se radi za Tebe.“

Allah, dž.š., reče: „Musa, jesi li uzeo ikoga za prijatelja u Moje ime? Jesi li uzeo ikoga za neprijatelja u Moje ime?“

Tako Musa bi podučen da je najbolje djelo ljubav u ime Allaha i mržnja u ime Allaha.

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din, prijevod djela: Zuhdija Hasanović, Bookline d.o.o., Sarajevo, str. 502.