Ljubav za druge ljude
Ljubav za druge ljude

Ljubav za druge ljude

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Propašće i na velikom gubitku bit će čovjek, u čijem srcu nema ljubavi za druge ljude.

(Ebu Nuajm)