Ljubav
Ljubav

Ljubav

Do tvog srca želim stići,

pokaži mi put kojim ići.

Šapni, tiho, da niko ne čuje,

sem mene, tim putem, niko ne smije.

Tvoje srce biće moje,

moje srce već je tvoje.

 

A. Kadrija