Loša namjera
Loša namjera

Loša namjera

Imam Ali, mir neka je na nj, je rekao:

„Loša namjera je skrivena bol.“[1]

„Pri lošim namjerama odlaze blagodati.“[2]

„Kada se iskvare namjere, događaju se nesreće.“[3]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, prijevod: Ertan Basarik, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2007, str. 341.[1] Gurerul-hikem, 5568.

[2] Isto, 6228.

[3] Biharul-envar, 71/2476.