Luckaste ribe
Luckaste ribe

Luckaste ribe

Bile jednom tri ribice i zvale su se Ozbiljna, Šašavica i Brzopleta. Šašavica i Brzopleta nisu slušale šta im je Ozbiljna govorila i provodile su svoje vrijeme u igri.

Jednog dana igrale su se pored vrše za ribe. „Pazite se“, upozori ih Ozbiljna, ali Šašavica i Brzopleta otplivale su pravo u vršu. Ozbiljna se perajom češkala po glavi dok nije nešto pametno smislila. Snažno se izbaci iz vode i skoči najprije na jednu, a onda na drugu stranu vrše. Ribar koji je bio u blizini pomisli da je vrša sigurno pukla, pa je povuče uvis i tako Šašavica i Brzopleta iskoristiše priliku da pobjegnu.

Ozbiljna im je zaprijetila perajom. „Rekla sam da pazite“, poče im govoriti, ali Šašavica i Brzopleta već su odjurile da igraju neku drugu igru.

 

Izvor: Duncan Crosbie, Najljepše basne za djecu, TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2010, str. 35.