Mačka i meso
Mačka i meso

Mačka i meso

Kad je došlo vrijeme večere, Nasrudin hodža ne zateče meso na trpezi. Stoga upita ženu: „Šta se desilo s mesom?“

„Mačka ga je pojela“, odgovori žena.

Na to Nasrudin uleti u kuhinju i stavi mačku na vagu. Mačka je težila kilogram i pol. Nasrudin, razmatrajući rezultat, upitno konstatova:

„Ako je meso koje sam donio kući bilo teško kilogram i pol, gdje je onda mačka? A ako je ovaj kilogram i pol mačka, šta se onda desilo mesu?“

 

 

Izvor: en.wikiquote.org/wiki/Nasreddin

Prevod: A. Kadrija