Magarac i slavuj
Magarac i slavuj

Magarac i slavuj

Magarac se sreo sa slavujem
Pa mu veli: “Svud glasovi kruže
Da si velik majstor u pjevanju, druže. 
Hajde da te čujem, 
Sud vlastiti bih htio o tome steći
I tebi ga reći.” 
Slavuj mu poče u taj čas
Svoj glasni poj i cvrkut tih, 
Čas u sto boja bigliše mu glas, 
Čas zaromoni stih, 
Pa tiha pjesma kroz daljine tone, 
A časkom opet žice sve mu zvone, 
I sve se stiša tada
Pjesme željno miljenika Zore. 
Umuknu ptice, stanu vjetri s gore, 
Mirno legnu stada. 
Pastiru stade dah, od sreće trne, 
Zatrepti sva mu duša. 
K pastirici plahi pogled svrne, 
Pun zanosa sluša. 
I svrši pjevač, a magarac reče: 
“Pjevao si dobro, zanosno i lako, 
Bez dosade može slušati te svatko, 
Tek je meni žao
Što ti pijetla našeg nisi upoznao. 
Od njega bi još mog'o naučiti mnogo.” 
Čuvši slavuj sud magarca stara, 
Prhne i poleti preko devet bara… 
Čuvaj, Bože, i nas takvih kritičara!

Ivan Andrejevič Krilov

Izvor: citanka.ba