Majka
Majka

Majka

Mama mi je na usnama.

Mama mi je u očima.

Mama mi je u snovima.

 

Uz majku mi nije zima.

Uz majku me nije strah.

Uz majku sam kao ptica.

 

Srce moje tiho budi,

da se majka ne probudi.

 

Husnija Krupić