Međunarodni dan djeteta
Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta


Međunarodni dan djeteta obilježava se u cijelom svijetu 20. novembra. Na ovaj dan 1959. godine Generalna skupština UN-a je usvojila Deklaraciju o pravima djeteta, a trideset godina kasnije Konvenciju o pravima djeteta.

Obilježavanje ovog dana ima za cilj da podsjeti i senzibiliše javnost o potrebi zaštite djece i maloljetnika od zloupotrebe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Ovaj dan je takođe poticaj svim organizacijama koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer budućnost svijeta je u rukama djeteta.

Osnovna dječja prava su:

  • prava preživljavanja – hrana, smještaj, zdravlje, životni standard;
  • razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
  • prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
  • prava zaštite – od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Završimo ovo kratko prisjećanje na Međunarodni dan djeteta stihovima bosansko-hercegovačkog pjesnika Ismeta Bekrića:

I travka, i krov za lastu,
i jablan što se njiše,
imaju pravo da rastu,
a dijete – ponajviše!

I mravi, i vrbe krive,
i zrnca, i kapi kiše,
imaju pravo da žive,
a dijete – ponajviše!

I pčela u cvijeću,
i olovka što piše,
imaju pravo na sreću,
a dijete – ponajviše!

I oblaci što plove,
i spužva koja briše,
imaju pravo na snove,
a dijete – ponajviše!