Međusobna ljubav i bratstvo (3. dio)
Međusobna ljubav i bratstvo (3. dio)

Međusobna ljubav i bratstvo (3. dio)

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Zaista Allāh, te‘ālā, će reći na Kijametskom danu: „Gdje su oni koji su se međusobno voljeli radi Mene? Danas ću ih Ja staviti u Svoj hlad, tj. na dan kada nema drugog hlada osim Moga hlada.” [2]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Sedmerica će biti u Allāhovom hladu na Sudnjem danu, kad drugog hlada sem Njegovog ne bude, među njima su: pravedni imām, mladić koji je odrastao u pokornosti Allāhu, čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju kada izađe iz nje sve dok se u nju ne vrati, dvojica ljudi koji su se zavoljeli u ime Allāha, na toj ljubavi se sastali i na njoj se rastali, čovjek koji se iskreno sjeti Allāha, pa mu oči zasuze, čovjek koga je pozvala ugledna i lijepa žena, a on joj rekao: – Ja se zaista bojim Allāha!, čovjek koji je podijelio sadaku i sakrio je da ljevica ne zna šta je podijelila desnica. [3]

Allāhov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Ne posjeti čovjek čovjeka u ime Allāha, iz ljubavi prema njemu i želje za njegovim susretom, a da ga ne doziva melek iza njega: „Bio si dobar i za tebe je džennet uljepšan.” [4]

 

Izvor: El-Kāšānī, El-Meadždžetul-bejā’, III dio, str. 305-306.

Odabrala: prof. Riham Mustafić

Prevod: mr. Aldin Mustafić[1]Ovaj hadīs zabilježio je Ahmed u El-Musnedu, 4. dio, str. 386., iz hadīsa ‘Amra bin ‘Abseta.

[2]Ovaj hadīs zabilježio je Ahmed u svom El-Musnedu, 2. dio, str. 237. i 523., i 4. dio, str. 128.

[3]Ovaj hadīs zabilježio je Et-Tirmizī, 9. dio, str. 237., i rekao je: „Ovaj hadīs je hasen, a zabilježio ga je Ibn ‘Asākir od Ebū Hurejre i Ibn Zendževejh od El-Hasena sa lancom prenosilaca kao što je to u knjizi El-Džāmi‘us-Saġīru.

[4]Ovaj hadīs zabilježio je Ibn ‘Adijj iz hadīsa od Enesa bez njegovih riječi: „iz ljubavi prema njemu i želje za njegovim susretom”, kao što je zabilježeno u El-Muġnī