Međusobno poštivanje i uvažavanje
Međusobno poštivanje i uvažavanje

Međusobno poštivanje i uvažavanje

Autor: Edin Dedić

Islam je vjera međusobnog poštivanja, pomaganja, uvažavanja, davanja prava svakom onome kome pravo pripada. Zato islam apeluje na svoje pripadnike da budu plemenite duše, pruženih ruku, da se posvete pozitivnim stvarima i širenju dobra među ljudima.

Huzejfa prenosi sljedeće Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: „Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, ili ćete vi naređivati dobro, a odvraćati od zla, ili će Allah uskoro na vas poslati kaznu, pa ćete vi Njega moliti, a On vam se neće odazivati!“[1]

Sehl ibn Hunejf prenosi sljedeće Vjerovjesnikove, s.a.v.s., riječi: „U čijem prisustvu se vjernik ponizi, pa mu on ne pomogne, a bude u stanju to učiniti, Allah će njega poniziti pred svim stvorenjima na Sudnjem danu.“[2]

Od Abdullaha b. Abbasa, r.a., prenosi se da je čuo Resulullaha, s.a.v.s., kada kaže: „Nema muslimana koji obuče drugog, a da neće biti u Allahovoj zaštiti sve dok ijedna krpa te odjeće bude na tom čovjeku!“[3]

A robovi Milostivoga su oni koji po zemlji mirno hodaju…[4]

Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?![5]

 

Izvor: www.preporod.com[1] Hadis bilježi Tirmizi, 2169.

[2] Hadis bilježe Ahmed, III/487, i Taberani, VI/73, 5554.

[3] Hadis bilježi Tirmizi, 2484.

[4] El-Furkan, 63.

[5] El-Bekara, 44.