Melek koji je obavio hadždž umjesto Abdullah ibn Mubareka
Melek koji je obavio hadždž umjesto Abdullah ibn Mubareka

Melek koji je obavio hadždž umjesto Abdullah ibn Mubareka

Prenosi se da je Abdullah ibnul Mubarek išao na hadž, pa kada je došao u Kufu ugleda jednu ženu koja je perutala patku.

Abdullah pomisli kako je to uginula patka, pa o tome zapita ženu, a ona reče:

– Jeste, ja sam je našla mrtvu i hoću da je pripremim sebi i svojoj djeci za večeru. – Allah je zabranio ono što je uginulo! – reče Abdullah.

– Ima već tri dana kako ja i moja djeca ništa nismo jeli, pa nisam ni imala drugog izbora. Abdullah povede svoju devu koja je hila natovarena hranom, odjećom i drugim potrebštinama, te ode kući te žene i reče joj:

– Uzmi ovu devu i sve što je na njoj, vama je potrebnija nego meni!

Onda se Abdullah ibnul Mubarek vrati u svoj grad i te godine nije ni otišao na hadž. Pošto mu je deva nedostajala on je dugo putovao do kuće, i desi se da je stigao baš kada i hadžije koje su te godine bili na hadžu. Kada ljudi koji su dočekivali hadžije počeše i njemu čestitati obavljanje hadža, on im reče:

– Ja nisam obavio hadž ove godine! Onda jedan od hadžija reče: – Subhanallah! (Slavljen neka je Allah!) Zar mi nisi u Meki čuvao one stvari dok sam ja išao u to i to mjesto?

Drugi hadžija dodade:

– Zar mi nisi dao vode na onom mjestu?

Treći reče: – Zar nisi sa mnom kupovao tu i tu robu? Abdullah im začuđeno odgovori:

– Ja ništa ne znam o tome što govorite! Te noći on u snu vidje čovjeka koji mu reče:

– O Ahdullahu! Allah je primio tvoju sadaku i poslao Meleka u tvom suretu (liku), pa je on za tebe obavio hadž, jer si onu sadaku dao iskrena nijjeta, tražeći u tome Allahovo zadovoljstvo i nagradu od njega, a ne nešto od ovosvjetskih nagrada i uživanja!

Izvor: https://akos.ba/3melek-koji-je-obavio-hadzdz-umjesto-abdullah-ibn-mubareka/