Meleki u Kur'anu i Hadisu
Meleki u Kur'anu i Hadisu

Meleki u Kur'anu i Hadisu

Uzvišeni Allah u Kur'anu i Njegov Poslanik u Hadisu o melekima, kao razumnim, duhovnim i nevidljivim bićima, koja veličaju i hvale Allaha i od Njega prenose objave Božijim poslanicima, koja se mole Allahu za vjernike i koja vrše ostale razne zadatke na Zemlji i u nebeskim svjetovima, uče nas i opominju da su meleki stalno prisutni na Zemlji i uz nas.

Navodimo samo nekoliko ajeta i hadisa o melekima:

Hadis: „Meleki su stvoreni od nura (svjetlosti).“

Za ovu tvrdnju Sejjid Sabik navodi hadis u kojem Muhammed, a.s., veli:

„Meleki su stvoreni od nura (svjetlosti), a džini su stvoreni od plamena vatre.“

Meleki se mogu predstaviti u liku čovjeka i drugih vidljivih bića. Džebrail se predstavio Merjemi u liku čovjeka. To potvrđuje Allah pa veli u Kur'anu:

Mi smo njoj (Merjemi) poslali Džebraila i on joj se predstavio u liku čovjeka. (Merjem, 17)

Meleki su posjećivali Božije poslanike. Uzvišeni Allah u Kur'anu veli:

Naši izaslanici meleki donesoše Ibrahimu veselu vijest (da će mu žena Sara roditi sina Ishaka, a zatim iza njega i Jakuba) i rekoše: „Selam – mir s vama.“ (Hud, 69)

Meleka ima više vrsta i svi imaju određena mjesta i dužnosti. U Kur'anu stoji:

(Meleki govore:) Svako od nas ima određeno mjesto (u vršenju dužnosti). Mi smo u redove poredani. I mi veličamo Boga. (Es-Safat, 164-165)

Meleki su od Allaha, dž.š., prenosili objave Božijim poslanicima. Uzvišeni Allah veli:

Kur'an je objava Gospodara svjetova. Donosi ga vjerni Džebrail i stavlja na srce tvoje da budeš od onih koji opominju. (Eš-Šu'ara, 192-194)

Meleki prate ljude i nalaze se stalno uz njih. Muhammed, a.s., veli:

„Uz vas se stalno nalaze meleki, od vas se ne odvajaju, osim kada ste u činu spolnog odnosa i prirodnoj nuždi, pa imajte stida pred njima i cijenite ih.“

Meleki donose dobre misli čovjeku, pišu njegova djela i mole Allaha za njega. Da meleki prate čovjeka i pišu njegova djela potvrđuje i sljedeći kur'anski ajet:

Uz vas postoje pratioci – plemeniti pisari, koji znaju šta vi radite. (El-Infitar, 10-12)

Meleki nose Arš (Prijesto), slave i hvale Allaha. Ovo ističe Uzvišeni Allah u ajetu:

Meleki, koji nose Arš i oni oko Arša, slave i hvale Gospodara svoga, vjeruju u Njega i mole da oprosti grijehe vjernicima. (El-Mu'min, 7)

Meleki dolaze na skupove vjernika koji Allaha spominju, hvale i veličaju, učestvujući u zikru. Muhammed, a.s., veli:

„Uzvišeni Bog ima meleke koji prolaze putevima i traže vjernike koji Allaha spominju, pa kada nađu skup vjernika koji Allaha spominju, dozivaju jedni druge: – Brzo dođite na ono što želite! Zatim ovi meleki opkrile vjernike i poredaju se u visini najbližeg neba. (El-Buhari i Muslim)

Meleki će vjernike na budućem svijetu pozdravljati. Ovu istinu potvrđuje Allah, dž.š., u ajetu:

Meleki će dolaziti vjernicima na svaka vrata i pozdravljati ih: „Selamun alejkum! – Neka je mir i spas vama zato što ste strpljivi bili. Divno li je (to vaše) najljepše prebivalište (Džennet)!“ (Er-Ra'd, 23-24)

 

Izvor: Redžep Muminhodžić, Ta'limu-l-islam, El-Kalem, Zagreb, 1996, str. 35-37.