Mjesec Allahova dobra
Mjesec Allahova dobra

Mjesec Allahova dobra

„Hvaljen neka je Allah koji Svome robu objavljuje Knjigu, i to ne iskrivljenu, nego ispravnu, da teškom kaznom, koju će On dati, opomene, a da vjernike koji čine dobra djela divnom nagradom obraduje,  u kojoj će vječno boraviti…“  (Al-Kehf; 18; 1 – 3)

”I ako pokušaš da izbrojiš Allahove blagodati, nećeš biti u stanju da ih izbrojiš. Zaista, Allah najviše prašta, i Milostiv je.” (Al-Nahl, 16:19)
 
„A tebe Smo, Muhammede, samo kao milosti svjetovima poslali…“.

 

U mjesecu ramazanu je spušten (objavljen) Kur'an da bi bio uputa čovječanstvu i jasan znak u razlučivanju istine od neistine; Onaj od vas koji bude prisutan (u svojim kućama) tokom mjeseca, on će postiti, a ko bude bolestan ili na putovanju, on će onda (postiti) isti broj drugih dana; Allah želi da vam olakša, i On vam ne želi poteškoće…“ (El-Bekare; 185)