Mjesečeva i sunčeva slova
Mjesečeva i sunčeva slova

Mjesečeva i sunčeva slova

Slova u arapskom jeziku se dijele na dvije skupine slova, a to su mjesečeva i sunčeva slova. U svakoj skupini se nalazi po četrnaest slova. Poznavanje ove podjele omogućava nam da pravilno čitamo određeni član أل (el) ispred riječi.

Na sljedećoj slici predstavljene su obje skupine slova. Mjesečeva slova su označena crnom bojom, a sunčeva slova crvenom bojom.

Kada riječ počinje sa nekim od mjesečevih slova tada ل  (l) u određenom članu čitamo, dok ako počinje sa nekim od sunčevih slova  ل  (l) se ne čita, a prvo slovo riječi se izgovara pojačano (s tešdidom).

Primjere rečenog možete vidjeti putem video zapisa koji slijedi, gdje je jasno prikazana upotreba određenog člana أل (el) kroz obje skupine slova, kako u pisanoj tako i govornoj formi.