Moj otac
Moj otac

Moj otac


Davanje prednosti drugima je narav dobrih.

Hazreti Ali, r.a.

Bogat nije onaj ko puno ima, već ko puno daje.

Erich Fromm

Nikoga još nisu slavili zbog nečega što je dobio. Slava je bila nagrada za ono što je dao.

Calvin Coolidge