Moja kuća
Moja kuća

Moja kuća

Moja kuća na dva sprata,
a dva sprata k’o dva brata.

Oba duga i široka,
u svakoga po tri oka.

Po tri oka i vratanca –
baš su kao dva blizanca!

Razlika je vrlo mala,
u moj džep bi cijela stala:

Prvi ima podrum – rov,
drugi ima kapu – krov.

Prvi tu, na zemlji, stoji –
drugi zvijezde nebom broji!

Tako živi moja kuća
od svanuća do svanuća.

Šimo Ešić