Moja mama
Moja mama

Moja mama

Sve se okreće oko moje Mame,

Sve se okreće zbog ljepote njene:

Tata se okreće,

Zemlja se okreće,

Sunce se okreće –

A mama se okreće samo oko mene.

Enes Kišević