Mostarac neće Mostara
Mostarac neće Mostara

Mostarac neće Mostara

Hercegovačka narodna priča

Pripovijeda se kako je nekakav Mostarac bio osobite naravi, tako da nijednog Mostarca nije mogao čuti ni vidjeti. Jedan dan prihvati sobom svoju ženu i otide iz Mostara, i svuda gdje je dolazio, pitao je ima li u onom mjestu Mostaraca, i gdje ih je nalazio, od onamo je bježao dalje. Na četrdeseti konak kad je sa ženom dopao, srete jednog čovjeka u obje noge hroma, pa ga upita:

– Okle si ti, prijatelju?

– Ja sam rodom iz Mostara, a sad ovdje živim.

Pošto on to ču, okrene se put žene pa joj reče:

– Vidiš li, ženo, sijaseta! Kad je ovi hromi dopro četrdeset konaka od Mostara, što li ih neće biti zdravijeh naprijed. No, vratimo se opet u Mostar.

 

Nepoznate riječi:

konak (tur.) – noćište

sijaset (ar.)  stradanje

 

Izvor: Šaljive narodne pripovijetke, priredio: dr. Stjepko Težak, „Školska knjiga“, Zagreb, 1968., str. 65.