Mrav na dlanu
Mrav na dlanu

Mrav na dlanu

Mrav je jedan, umoran od rada,

zaspao na dlanu dobroga dječaka.

Svidjela mu se ta mala livada,

topla kao ljeto, mekša od oblaka.

 

Dječak je na dlanu ljuljuškao mrava,

pazio ga, gledao netremice,

a mrav je snivao dva neba plava,

i nad livadom dječakovo lice.

 

ISMET BEKRIĆ