Mudre riječi
Mudre riječi

Mudre riječi


(Članak je preuzet iz časopisa Behar – List za pouku i zabavu, god. I, vlasnik i izdavač: Ademaga Mešić, urednik: Safet beg Bašagić, Sarajevo, 1900., str. 28.)

 

Gledaj ovaj metež, što je na sv'jet pao!

Vas se svijet šteti mjesto ćaru zdao.

Nema ništa bolje, nego kraju lađu;

Teško onom ko je na sredinu pao!

Efdaluddin-i-Kašani

 

Ne daj taštoj oholosti, da s tobom zavlada,

Jerbo niko s oholosti nigdje prist'o nije.

Budi kao dilber-soluf, što se skovrdžava,

Pa da tisuć srdaca te sa ljubavi grije.

Efdaluddin-i-Kašani

 

Sve pogreške prijateljsko oko

Kroz ružično svjetlo zrije;

Dočim oko zlobna protivnika –

Ni s uspjehom zadovoljno nije! 

Ebu el-Ala el-Mea'ri