Mudri pas
Mudri pas

Mudri pas

Afrička narodna priča

Jednog dana devet pasa je krenulo u lov. Sreli su lava koji im reče: „I ja lovim, a veoma sam gladan. Hajde da lovimo zajedno.“

Tako su psi i lav lovili zajedno čitav dan. Uloviše deset antilopa. Tada lav reče: „Sada moramo podijeliti meso.“

Jedan od pasa na to progovori: „Zašto? Lako je. Nas je desetero, a imamo deset antilopa. Svaki od nas će dobiti po jednu antilopu.“

Lav se razljuti. Udari jadnog psa koji oslijepi. Drugi psi ne prozboriše ni riječi. Međutim, jedan od njih se odvaži i reče:

„Naš brat je pogriješio. Mi moramo kralju lavu dati devet antilopa, tako će ih ukupno biti desetero. A mi, psi, uzećemo jednu antilopu, pa će i nas, takođe, biti desetero.“

Lavu se svidje odgovor pa upita psa: „Ko te nauči tako dijeliti? Ti si baš mudar pas.“

Pas odgovori: „O kralju lavu, ti udari našeg brata i oslijepi ga. Upravo taj slijepi brat me poduči ovoj mudrosti!“

 

Izvor: english-for-students.com

Prevod: A. Kadrija