Muhammed, a.s., o Kur'anu
Muhammed, a.s., o Kur'anu

Muhammed, a.s., o Kur'anu

Poslanik Muhammed, a.s., o Kur'anu je kazao:

„U Kur'anu su sadržane vijesti o onome što je bilo prije vas i obavještenja o onome što će doći poslije vas; on presuđuje između vas; on je govor jasni, odlučni, ozbiljni, a nije nikakav neozbiljan i neobavezujući govor.

Onom silniku koji ga napusti Allah, dž.š.,  će presuditi, a onoga koji bude tražio uputu u nečemu drugom mimo Kur'ana Allah će u zabludi ostaviti!

Kur'an je čvrsta Allahova spona, Opomena Mudra, Pravi put!

Strasti ga iskriviti ne mogu, niti ga zli jezici izmijeniti mogu!

Njega se učeni nikada ne mogu zasititi, niti može dosaditi njegovo često učenje!

Neiscrpne su njegove ljepote i čuda njegova! Kada su ga čuli, džini nisu mogli odoljeti a da ne kažu: Mi smo, zbilja, Kur'an koji divljenje izaziva slušali i koji najljepšoj mudrosti vodi!

Ko po Kur'anu govori – istinu govori; ko po Kur'anu postupa – bit će nagarađen; ko po Kur'anu sudi – pravedno sudi, a ko Kur'anu poziva – i sam je upućen na Pravi put.“

 

Izvor: N. Isanović, Dž. Latić, Vjeronauka 1, udžbenik za srednje škole, El-Kalem, Sarajevo, 2009, str. 39.