Muhammed, s.a.v.s. – posljednji poslanik (5. dio)
Muhammed, s.a.v.s. – posljednji poslanik (5. dio)

Muhammed, s.a.v.s. – posljednji poslanik (5. dio)

O Vjerovjesniče, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. (Kur'an, El-Ahzab:45.)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji je poslanik kojeg je Uzvišeni Allah poslao kao milost i uputu cijelom čovječanstvu. Saznajte nešto više o njegovom životu i časnoj poslaničkoj misiji kroz crtani film koji slijedi. Produkciju filma potpisuje Badr International, a režiju Richard Rich.