Muršid i murid
Muršid i murid

Muršid i murid

hfz. Halid Hadžimulić


قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

Upita ga Musa: „Hoćeš, li mi dozvoliti, da te slijedim i pratim, pa da me podučiš onome čemu si ti ispravno podučen?“ (Kur'an, XVIII:66)

Naslov:

Kako treba da se ponašaju slušači i muridi (učenici), kada na usta šejha (učitelja) počnu izlaziti mudrosti.

Poglavlje ima 16 bejtova, a započinje ovako:

1. bejt

Slušačima, koji su zamoreni, treba ovo ponoviti,

jer kod mene, (kaže hz. Mevlana), ponavljanje oživljava sjećanje.

Komentar:

U Kur'anu ima ajeta koji se ponavljaju jednom, dvaput ili više puta.

Tako, na primjer, ajet:

/Govore-ironično-munkiri i kjafiri pejgamberima:/

Pa kad će se već jednom, ispuniti to vaše obećanje, (ta vaša prijetnja), ako istinu govorite?!

Ponovljen  je u Kur'anu pet puta!

A sada, odmah u drugom bejtu, hz. Mevlana donosi dva primjera, da bi nam ukazao kolika je korist od ponavljanja.

A u suri Er-Rahman 30 puta je ponovljen ajet:

Koju ćete blagodat svoga Gospodara poreći (zanijekati)?

To ponavljanje ukazuje na važnost toga ajeta.

2. bejt

Svijeća kad se razgori, baca plamenove gore, u vis!

Zemlja, na koju stalno padaju zrake sunca, pretvara se u metal, u zlato!

Onda nam hz. Mevlana donosi primjer, koliko nemarnost slušalaca, i njihova nezainteresovanost, škodi i nanosi štetu i učitelju i đacima (slušačima).

3. bejt:

Ako među hiljadu učenika koji slušaju ders (predavanje),

bude jedan nezainteresovan,

onda će učitelj izgubiti volju za kazivanje i tumačenje!

/u tekstu doslovno: – i poslanik će ostati bez poslanstva!/

Komentar:

Šta znače ove riječi: „I poslanik će ostati bez poslanstva“?

Učenjak – alim, kojeg je Allah, dž.š., odabrao i obdario ilumom, dinskom naukom, on je Allahov izaslanik i povjerenik, i nasljednik Pejgamberov, i on prenosi narodu Pejgamberove riječi i poruke.

Prema hadisu:

Ulema – alimi (učeni ljudi) su nasljednici pejgambera (Božijih poslanika).

4. bejt:

Ovi poslanici srca, koji nam otkrivaju tajne i govore istinu,

traže takve slušače kao što je melek Israfil!

Komentar:

Melek Israfil, koji stalno osluškuje i očekuje emer (nalog), kad će puhnuti u rog i označiti propast svijeta (kijametski dan).

5. bejt:

Oni, (ovi duhovni carevi, vladari naših duša), poput ovosvjetskih careva, su veličine, i poštovani su kod naroda.

Oni od svijeta traže, da im ljudi služe, da ih slušaju,

/odano kao sluge ili podanici/;

ali u cilju da ih nauče dobru, lijepom vladanju i poštivanju starijih.

Sada dolazi savjet nama, svakom od nas!

Kaže hz. Mevlana:

6. bejt:

Dok ti, (čovječe), ne pokažeš prema njima svoj edeb, (islamski odgoj),

kako bi se onda ti mogao nadati, da ćeš se okoristiti njihovim poslanstvom?!

(Tj. emanetom koji oni nose, i koji žele, i koji hoće da nekom predaju).

Komentar:

Svi veliki ljudi nose nekakav emanet. Koga će ta sreća zapasti od njihovih učenika, da primi taj emanet? Oni traže i biraju osobu, dostojnu tog emaneta. A do pojedinaca stoji, hoće li se uspjeti osposobiti, da prime i ponesu taj emanet.

Onda kaže hz. Mevlana nama, slušačima, opet svakom od nas pojedinačno:

7. bejt:

Gdje će, i kako će moći ovaj emanet (koji oni nose), do tebe stići,

 /kako će ga oni moći tebi predati/,

dok se ti pred njima ne predvostručiš!

/dok im se ne pokloniš sa punim poštovanjem i ta'zimom/.

Komentar:

Tj. dok te ne ispitaju i ne uvjere se, da si ti to zaista zaslužio, i da si dostojan toga emaneta! Ovdje nas komentator podsjeća na ajet:

Allah vam naređuje da emanete predajete onima koji su ih dostojni! (Nisa, 58)

A hz. Pejgamber, s.a.v.s., kaže u hadisu:

Ulema (islamski učenjaci) su Allahovi povjerenici na Zemlji i povjerenici Pejgamberovi, s.a.v.s.

8. bejt:

Ali, svaki edeb, (svakakvu uslužnost), oni ne prihvataju,

/ne sviđaju im se poneki naši postupci i gestovi/

jer su oni došli sa jednog visokog mekama,

/sa visokih položaja, iz viših sfera/,

i spustili se na Zemlju na ljude pouče i upute.

Komentar:

Komentator nas ovdje podsjeća na edeb – na pristojnost i uslužnost Musa, a.s., koji kao pejgamber dolazi hz. Hidru, i pristupa mu sa ovako uljudnim pitanjem:

Hoćeš, li mi dozvoliti, da te slijedim i pratim, pa da me podučiš onome čemu si ti ispravno podučen? (Kehf, 66)

Napomena:

Ova poučna hikaja, ovaj istiniti događaj, o ilmi ledunnu, (o skrivenom znanju), opisan je u Kur'anu u dvadeset i tri ajeta (60-82) pri kraju sure Kehf.

9. bejt:

Nisu oni siromasi ni prosjaci (nemoj ih takvim smatrati),

pa da ti, za svoj hizmet njima, očekuješ od njih

protuuslugu, ili kakvu materijalnu dobit.

Komentar:

Oni bježe od toga! Ne daju se oni na taj način kupiti, zarobiti, ni osvojiti! Pa kako onda da ih pridobijemo? Kako da im priđemo? Čime da ih sebi privučemo? Jer, njihovo srce je, tako rekuć, neosvojiva tvrđava!

Ankarevijin komentar:

Šta je to, i šta znači edeb i hizmet?

Pravi islamski odgoj nalaže čovjeku, da hizmet čini velikim i učenim ljudima, spontano sa svega srca; a ne preko volje, ili za nekakvu protuuslugu.

Ako jedan čovjek čini hizmet starijem, uglednom i učenom šejhu, radi nekakve koristi, (dakle, po srijedi je lični, ili materijalni interes), a u duši osjeća, da to čini preko volje; ili možda ne voli tu osobu, pa prema njoj, u svome srcu, osjeća prezir; (zazire od nje, glavu okreće i pobjegao bi što prije); ili ako je u duši bez odgoja (edebsuz), a zahiren (svojom vanjštinom i lažnom uslužnošću) hoće da se pokaže kao odgojen, on je obični prevarant i ima jedno munafičko svojstvo! Prema tome takav hizmet – lažni hizmet – ne prima se! Jer, takva osoba, umjetnički ali perfidno, lijepim ponašanjem vara druge. To evlije vide, jer prodiru u dušu čovjeka i znaju šta ko misli. Takva osoba, prevarant, ostaće lišena šejhovog povjerenja. Ne može se takvoj osobi povjeriti ni predati emanet!

Sad se hz. Mevlana obraća sam sebi, pa kaže:

10. bejt:

Ali i prema onome, koji prema tebi ne pokazuje pažnju i naklonost,

ti, care, pokaži svoju dobrotu i daruj ga;

nemoj žaliti svoga bogastva i dara!

O ti, srce moje!

/kaže hz. Mevlana sam sebi/

Komentar:

Obraća se hz. Mevlana sam sebi, da ne posustane, dajući nam savjete i nasihate, premda, možda, među slušačima ima i onih, koji nisu Mevlani privrženi.
Tako veliki ljudi, poput Mevlane, traže osobu, kojoj mogu povjeriti tajnu i predati emanet.

A jedan od njegovih vjernih slušalaca (Husamuddin), moli ga, da ne zatvara vrata svojih nasihata, ako ga neko i ne posluša, ili zaspi na dersu!

Pa kaže:

11. bejt:

O ti, poslaniče Neba!

/O ti, učitelju naš, kojeg nam je Nebo spremilo, da nas vodi i da nam pokazuje pravi put!/

Potjeraj ata!

/i naprijed idi!/

Ne gledaj na one koji su se osanisali (i zasitili slušanja) tvojih riječi i nasihata!

Sad dolazi jedna velika misao, koja je „za levhe“- kako bi rekao hadži Mujaga:

12. bejt:

Sretan li je onaj Turčin, koji ostavlja rasprave i svađe,

/jalove diskusije i polemnike/!

on svog ata neustrašivo tjera, preko hendeka i

kamenjara, iz kojeg sijeva vatra!

Komentar:

Kao đan-baz, životom se igra, ne boji se smrti!

Hz. Mevlana hvali Turke, kao neustrašive borce, koji osvajaju svijet. Turci su zastavu islama pronijeli od Stambola do Beča! Turskoj konjici, nije se mogla nijedna sila oduprijeti! To je jedan primjer pravog, istinskog džihada, iz doba kad je Turska bila na vrhuncu moći.

13. bejt:

On, (Turčin), svoga ata tjera tako vatreno,

da ovaj u trku, (u galopu), hoće da uzleti do zenita neba!

14. bejt:

On zatvara oči i negleda na druge,

niti vodi računa o njihovoj zavidnosti;

on je kao vatra, koja prži i sagara, i suho i sirovo!

Komentar:

Lijep komentar ovom bejtu, dao je engleski prevodilac Mesnevije, Nicholson.

On kaže za ovog konjanika, (tj. za jednog velikog učenjaka): „On je tako predan Allahu, i dušom i srcem, da on i ne misli o zavidnosti onih niskih ljudi koji ga poprijeko gledaju, zavideći mu na riznici tajni, koje on u sebi nosi, a koje oni nisu dostojni ni zaslužni.“

15. bejt:

Ako mu, od kajanja, dođe kakva briga,

on najprije, to kajanje spali vatrom!

/Ne smatra vrijednim takvo kajanje!/

Komentar:

Ako ga napadnu sumnja i slabost, on ih zbriše vatrom ljubavi, prije nego što te mane prevladaju u njemu.

I u posljednjem bejtu, pouka za nas – šta znači čvrsta odluka!

16. bejt:

Kajanje ne dolazi (i ne rađa se) iz Adema,

/iz alemi-gajba, iz nevidljivog svijeta/,

kad se jedan čovjek čvrsto odluči i zakorači u jedan posao,

/na jedan važan i sudbonosan korak!/

nema više kajanja! I život se tada stavlja na kocku!

Komentar:

Samo kolebljivi ljudi se kaju, i boje se čvrste odluke. To su slabići među mu'minima. A pravi mu'mini su junaci! Oni dobro promisle pa onda donesu odluku!

Komentator nas ovdje podsjeća na ajet:

I reci, (Muhammede): „Došla je istina a iščezla je laž! Laž mora iščeznuti!“ (Isra, 81)

Ovaj ajet, proučio je hz. Pejgamber, s.a.v.s., sa vrata Kabe, kad je osvojena Mekka.

Pogovor

Mumin, koji ima Kur'an pred sobom – a svaki ajet je čista istina – takav mumin, ne traži ništa drugo, osim Kur'ana. Jer, Kur'an je izvor svih nauka i svih mudrosti.

Pa kad je tako, prihvatimo se čvrsto za Kur'an, i ne udaljujmo se od njegovih uputa i savjeta!

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!  (Ali Imran, 103)

Završni bejt:

Inne nedžmestune remlestune hab,

Vahji hak vallahu ealem bissevab.

 

Izvor: ŠEBI ARUS, godišnjak Tarikatskog centra, broj 14, Tarikatski centar Sarajevo, Sarajevo, 1992, str. 9-19.