Musa, a.s., i faraon
Musa, a.s., i faraon

Musa, a.s., i faraon

„A ko je Gospodar svjetova?“, upita faraon.

„Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, ako vjerujete“, odgovori on.

„Čujete li?“, reče onima oko sebe faraon.

„Gospodar vaš i Gospodar vaših davnih predaka“, reče Musa.

„Poslanik koji vam je poslan uistinu je lud“, reče faraon.

„Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate“, reče Musa.

(Kur'an, Al-Šu‘arā:23-28.)

Da bi saznali nešto više o Božijem poslaniku Musau, a.s., i faraonu preporučujemo vam da pogledate ovaj dokumentarni film snimljen prema kur'anskom kazivanju o ovom poslaniku. Prijevod i obradu potpisuje El-Kelimeh, izdavačka kuća Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.