Muslim b. Hadždžadž b. Muslim el-Kušejri
Muslim b. Hadždžadž b. Muslim el-Kušejri

Muslim b. Hadždžadž b. Muslim el-Kušejri

Ovaj veliki muhaddis rodio se 204. godine po Hidžri i živio do 261. godine po Hidžri (820-875). Hadis je slušao i učio, između ostalih, kod Ahmeda b. Hanbela, Muhammeda b. Jesara, Osmana b. Ebi Šejbea, Jahjaa b. Jahjaa… Njegov najpoznatiji učitelj je imam Buhari.

Od njega su hadis učili i prenosili mnogi velikani hadiskih znanosti, a među njima i poznati velikan i autoritet imam Ebu Isa et-Tirmizi. Najpoznatije i najznačajnije djelo imama Muslima jeste njegov Sahih, koji se nakon Buharijevog Sahiha smatra najznačajnijim hadiskim djelom svih vremena. U njemu je imam Muslim sabrao 7.275 hadisa, od kojih je 4.000 onih koji se ne ponavljaju. Najpoznatija karakteristika njegova Sahiha jeste to što su svi senedi (lanci prenosilaca) jednog hadisa i sve njegove varijante spomenute na jednom mjestu. Zbog ovoga, neki učenjaci, kao što su tzv. Megaribe (učenjaci sjeverne Afrike, Maroka, Alžira, Tunisa), daju prednost Muslimovom Sahihu nad Buharijevim. Na putu sticanja znanja obišao je mnoge krajeve islamskog svijeta: Irak, Hidžaz (Mekku i Medinu), Horosan, Egipat…

I njegov Sahih je, poput Buharijevog, doživio mnogo izdanja i komentara, od kojih je najpoznatiji komentar imama Mahjuddina en-Nevevija El-Minhadžu šerhi-l-džami’-s-sahih. Imam Muslim je napisao veliki broj djela iz hadisa i drugih grana islamskih znanosti. Na svom Sahihu je radio punih petnaest godina. Umro je relativno mlad, u 55. godini života. Neka ga Allah nagradi najljepšom nagradom!

 

Izvor: Abdulganijj el-Maqdisi, Ruža iz bašče Resulullaha, prijevod, komentar i bilješke: Sanin Musa, El-Kelimeh, Novi Pazar, 2004, str. 11-12.