Najbolji među vama
Najbolji među vama

Najbolji među vama

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Najbolji među vama je onaj koji ima najljepšu narav.

(Buhari)