Najveća mahana
Najveća mahana

Najveća mahana

Od Zapovjednika pravovjernih Alija, mir neka je s njim, prenosi se:

“Najveća mahana je da prekoravaš druge ljude zbog onoga što je i u tebi samom.”[1]

U drugoj predaji sa približno istim sadržajem kaže:

“Najveća mahana je da smatraš nedostatkom ono što u sličnom obliku postoji i u tebi samom.”[2]

Sklopio si oči od vlastite mahane

Da ti mahana drugih zrcalom postane

Zatvori oči od poroka drugih

Pogledaj u lice svoje i na njemu mahane traži

U svemu ima vrline i mahane

Ne traži mahanu kako bi stekao vrlinu

Ne gledaj u porok drugih a u dobročinstvo svoje

Spusti pogled na okovratnik svoj

 

 

Izvor: Muhammed Reza Mahdevi Kani, Koraci ka samoizgradnji, svezak 1, (preveo s perzijskog Samed Jelešković), Fondacija “Mulla Sadra” u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011, str. 129.[1] Fehrest-e mouzu’i-je Gurer, br. 3167, str. 386.

[2] Nehdžu-l-belaga, Fejzu-l-islam, govor 345.