Namaz – put zaštite i utočišta muslimana
Namaz – put zaštite i utočišta muslimana

Namaz – put zaštite i utočišta muslimana

Autor: Mirsad ef. Fale

Hvala Uzvišenom Allahu, dž.š., Koji nas je stvorio i učinio da budemo muslimani, iskreni, Allahu predani, da ne podržavamo laž i prešutkujemo istinu. Neka je salavat na Allahovog miljenika, Muhammeda, s.a.v.s., koji je bio oličenje iskrenosti i predanosti Gospodaru.

Kur'an kaže:

O vjernici, molitvu obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.( El-Hadždž, 77.)

Namaz je manifestacija vjere i pokušaj duše da se spasi od propasti. Njim se postiže duševni mir i zadovoljstvo, a to je najbolji odmor za mozak i nervni sistem. Namaz je veza sa Stvoriteljem, koja mora biti trajna. On je regulator srca. Svrha namaza je da se čovjek podsjeti na svoga Stvoritelja, na svoje mjesto i ulogu koju mu je On odredio. Čovjek mu'min je stalno u ibadetu i kada radi na njivi ili u fabrici. Islam to sve smatra ibadetom, ako je te svoje aktivnosti usmjerio ka dobru.

Sigurno Kur'an nijednu vjersku obavezu toliko puta nije ponavljao i jako naglašavao i naređivao kao što je namaz. Od šezdeset sedam puta, koliko je spomenut u Kur'anu, dvadeset pet puta je u formi naredbe. Izučavati ovaj propis kroz Kur'an, znači izučavati prirodu i njene zakonitosti, tokove i procese.

Prisjetimo se Miradža, kada je Allah, dž.š., Muammedu, a.s., i njegovom ummetu propisao pet dnevnih namaza, kao veliki dar kojeg imamo, a kojeg nismo ni svjesni, kako njegove veličine i važnosti tako i njegovog mjesta u životu muslimana. Zbog toga je važno istaći da je namaz prva oživotvorena institucija u islamu, te da su svi ibadeti propisani na Zemlji osim namaza.

Ovaj propis Muhammed, a.s., je primio na svoju dušu i srce, na nebu prilikom Miradža. Time mu je ukazana velika počast, a ljudima kroz namaz velika milost i blagodat. Podsjetimo se posljednje oporuke Poslanika, s.a.v.s., prije nego je preselio sa ovog svijeta, bila je: ‘Namaz, čuvajte namaz i one koji su u vašem vlasništvu!’
Gledano sa islamskog aspekta, čovjek je stvoren radi ibadeta Allahu, dž.š.:

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi ibadet čine.(Ez-Zarijat, 56.)

Poruka spomenutog ajeta jeste: „Džini i ljudi robujte svome Gospodaru da biste bili slobodni.“ Utočište slobodnih ljudi jeste zikr, stalno sjećanje i spominjanje Allaha dž.š., kruna je svih ibadeta njihova bit i svrha.

Namaz je također i uzrok opraštanja grijeha kako kaže Allahov Poslanik, s.a.v.s.: „Šta mislite kada bi nekome ispred njegovih vrata tekla rijeka, a on bi se u njoj kupao pet puta dnevno, da li bi na njemu bilo imalo prljavštine?”
Ashabi, r.a., su rekli: „Ne, ne bi ostalo na njemu ništa od toga.” Resulullah, s.a.v.s., je na to rekao: „To je primjer pet dnevnih namaza, Allah njima sapire grijehe Svojih robova.” (Buhari, Muslim)

I kako se kaže u drugom hadisu: „Pet dnevnih namaza i džuma do džume brišu sve što je manje od velikih grijeha.” (Muslim)

Ova hutba je imala za cilj da nam pomogne da na vrijeme shvatimo koliko nam je namaz bitan u životu. Moramo jednom shvatiti da kroz namaz mi kvalitetno uređujemo svoj ovodunjalučki život, a od našeg sadašnjeg života u potpunosti zavisi mjesto i položaj na Ahiretu.

Na kraju, pozivamo vas iskreno da se odazovemo Allahovim, dž.š., pozivima, a On je Stvoritelj, Opskrbitelj, Koji daje život i smrt. Nema nam života bez imana, namaza, zikra, dobrih djela.

Poštovana braćo! Odgovorni ste pred Allahom, dž.š., ukoliko namaz propuštate i u džematu ga ne obavljate. S toga, uzmimo pouke iz ove hutbe kako bi svoj život uredili onako kako to od nas traži naš Gospodar.

Završiću sa kur'anskom dovom Ibrahima, a.s., koju trebamo često učiti, a koja glasi:

Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljamo molitvu; Gospodaru naš, ti usliši molbu moju! (Ibrahim, 40.)

 

Izvor: miz-mostar.com