Namaz u praskozorje
Namaz u praskozorje

Namaz u praskozorje

I u praskozorje oprost od grijeha molili. (Ez-Zarijat, 18)

Ljudi klanjaju u praskozorje tražeći oprosta. Ovo je doba noći koje je blizu same zore, u kojoj se smjenjuju noćni i dnevni meleki.

Selman je naredio svome bratu Ebu ed-Derdau ovaj vird jedne noći kada mu je bio u posjeti. Naime, na kraju jednog podužeg hadisa stoji da je Ebu ed-Derda, nakon što je pala noć, krenuo da klanja (noćni namaz), pa mu je Selman rekao da spava i on ga je poslušao. Nakon nekog vremena, Ebu ed-Derda je ponovo krenuo, pa ga je Selman opet vratio u krevet. Onda mu je pred zoru Selman rekao da ustane pa su klanjali, a zatim mu je Selman kazao: „Tvoje tijelo ima svoje pravo kod tebe, tvoj gost, također, ima svoje pravo, a i tvoja porodica. Ti si dužan da svakom od njih daš njegovo pravo.“ Selman je tako postupio zato što ga je supruga Ebu ed-Derdaa obavijestila da on noću ne spava. Onda su otišli kod Poslanika, s.a.v.s., i obavijestili ga o ovome pa je on rekao: „Istinu je rekao Selman.“

 

Izvor: Ebu Hamid el-Gazali, Ihjau ulumid-din, knjiga 2, Bookline d.o.o., Sarajevo, 2004, str. 516-517.