Našla sam
Našla sam

Našla sam

Našla sam ponovo svoj kutak –

obale zelene malo

i bistre vode vrutak.

Našla sam opet svoj svijet –

nekoliko olistalih vrba,

u travi nježni cvijet.

Plavet sam iznova našla

i oblačak kao pjenu,

jednu brezu kraj druma

proljećem umivenu.

Fikreta Kenović-Salihović