Nasrudin i car
Nasrudin i car

Nasrudin i car

Nasrudin-hodža riješi da donese caru peškeš. Smisli i kupi dvije smokve i ponese tanjir. Kad dođe pred carski dvor, reče slugama da jave caru da mu nosi peškeš. Car dozvoli da Nasrudin dođe s peškešom. Nasrudin ponese dvije smokve i turi to pred cara. Car, kad pogleda, zapita ga:

–  Šta je ovo, Nasrudine?

–  To su, čestiti care, smokve!

Premda je car znao šta je, on mu reče:

–  A šta će ovo?

–  To se, care, jede!

Car reče:

–  Pa kako se ovo jede?

Nasrudin uzme jednu smokvu:

–  Evo ovako, care!

Metne u usta i izjede je, pa uzme i drugu, pa je predvoji u pola, pa reče:

–  Možeš i ovako, care!

Pa izjede jednu polovinu, pa onda i drugu. I tako car ostane bez ikakva peškeša, naljuti se i izjuri Nasrudina.

 

Izvor: Šaljive narodne pripovijetke, III izdanje, Dobra knjiga, Zagreb, 1968, str. 42-43.