Natječite se u dobrim djelima!
Natječite se u dobrim djelima!

Natječite se u dobrim djelima!


Nadmećite se da u Gospodara svoga zaslužite oprost i džennet, prostran koliko su nebo i Zemlja prostrani, i pripremljen za one koji u Allaha i poslanike Njegove vjeruju. To je Allahova blagodat koju će dati onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat velika.

(Kur'an, El-Hadid:21)

Zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti.

(Kur'an, El-Ma‘ide:48)

Potpomažite se međusobno u dobru i pobožnosti, a nemojte jedni druge pomagati u grijehu i nasilju!

(Kur'an; El-Ma‘ide:2)