Navike
Navike

Navike

Navika je ponašanje koje uslijed ponavljanja postaje čovjekovo ustaljeno svojstvo i ne može se tek tako od njega odvojiti.

Ikhwāni na jednom mjestu, nakon što nabrajaju moralna svojstva bogougodnika i stanovnika Dženneta, kazuju:
ako želiš da se pridružiš njima onda ih slijedi i njihova moralna svojstva trudom i pažnjom mnogo provodi u praksi, tako da postanu tvoje navike i priroda i da se tako ucrtaju u tvojoj duši i nakon što ti se duša odvoji od tijela da ostanu sa tobom onakvi kakvi jesu.

Mnogo ponavljanje prouzrokuje pojavu navike, i zbog toga svaka skupina ljudi postiže moral, prirodu, ponašanja i adab, koji je svojstven njima samima i ove specifične osobine se javljaju zbog djela i posebnih rukovođenja i ponašanja tih skupina.

Navike koje postaju različite kao rezultat različitosti društvenih stanja i poslova, nekada se gube uslijed promjena stanja i uvjeta.
Zbog toga Ikhwāni većinu ljude vide promjenljivim osobama i uvjereni su da prihvaćanje različitih stanja koja su ovosvjetska, prouzrokuje promjenu ponašanja kod ljudi, no Ikhwānu-s-safā nisu takvi.

Izvor: Muhammed Fath Ali Khani, Ali Rida Fasihizadah i Ali Naqi Fakihi, Stavovi islamskih mislioca o edukaciji i odgoju, s perzijskog preveli Lutfi Akbaš i Amar Imamović, fondacija Mulla Sadra u BiH,Sarajevo 2008.