Ne budimo od nemarnih, izučavajmo Kur'an!
Ne budimo od nemarnih, izučavajmo Kur'an!

Ne budimo od nemarnih, izučavajmo Kur'an!

U Tevratu je navedeno:

O Moj robe, zar me se ne stidiš?! Kada ti dođe pismo od nekog tvoga prijatelja, dok si na putu, ti skrećeš sa puta, sjedaš radi njega, da bi čitao i razmišljao o svakom slovu pazeći da ti šta ne promakne. A ova Moja Knjiga tebi je objavljena. Pogledaj koliko Sam tebi u njoj opširno govorio i koliko Sam ti puta ponovio da razmišljaš o njenoj širini i dubini, a ti joj okrećeš leđa. Zar sam ti Ja beznačajniji od nekog tvog prijatelja?!

O Moj robe, kad sjedi kod tebe neki od tvojih prijatelja, ti mu se okreneš cijelim svojim licem i predaš se njegovom govoru punim srcem. Ako neko progovori, ili te ometa, ti mu naišaretiš da ušuti. Evo Mene, Ja sam se tebi okrenuo i tebi govorim, a ti se srcem okrećeš od Mene. Zar si dozvolio da ti Ja budem bezvrijedniji od nekog tvog prijatelja?!

 

Izvor: Imam Ebu Hamid El-Gazali, Tajne učenja Kur'ana, Odbor Islamske zajednice Travnik, Travnik, 1997, prijevod: hafiz Džemail Ibranović, str. 27.